Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Vịt om sấu ( Video )

Vịt om sấu không chỉ là món ăn đơn lẻ  mà chúng ta còn có thể kết hợp dùng với bún , cũng có thể gọi là bún vịt om sấu .

Vịt om sấu
Phản ứng:

0 nhận xét: